Natuur & Rust
Familie & gezelligheid

Privacy voorwaarden

Algemene voorwaarden

Recron voorwaarden

Camping De Krabbeplaat is lid van Recron. Wanneer u bij ons een reservering plaatst, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Recron. Deze treft u hier aan.

RECRON Voorwaarden

Privacyverklaring

Het onderstaande Privacy Statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Camping De Krabbeplaat. Oude Veerdam 4, 3231 NC Brielle, Nederland. (https://www.krabbeplaat.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Camping De Krabbeplaat verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen:

- Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
- Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
- Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
- Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst/personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking:

- de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
- relatiebeheer
- nieuwsbrieven
- product- en dienstontwikkeling
- administratieve handelingen
- het bepalen van strategie en beleid
- personeelsadministratie
- sollicitatieprocedure
- aanbiedingen

Camping De Krabbeplaat verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. We gaan een orderbevestiging sturen, een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn. Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Verstrekken van persoonsgegevens

Camping De Krabbeplaat heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan. Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Camping De Krabbeplaat haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Camping De Krabbeplaat. Daarnaast gebruikt Camping De Krabbeplaat uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht/reservering te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Ontvangers van persoonsgegevens

Camping De Krabbeplaat verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Camping De Krabbeplaat alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Camping De Krabbeplaat is goed beveiligd volgens Europese normen. Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (domeinnaamregistratie, indien nodig voor invordering), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar De Krabbeplaat gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven. Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure. Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Camping De Krabbeplaat maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Camping De Krabbeplaat maakt dan ook gebruik een SSL-beveiligingscertificaat.

Cookies

Op de website van Camping De Krabbeplaat worden uitsluitend functionele cookies gebruikt, waarmee wij u de beste gebruikerservaring kunnen bieden.

Er wordt geen informatie over u verzameld noch vastgelegd noch gedeeld met derden.

nieuw water en recrea
kids & animatie